Voorwoord

Data spelen een steeds belangrijker rol, ook in de geesteswetenschappen. De beschikbaarheid van digitale gegevens (o.a. tekst, spraak, video, en gedragsregistraties) leidt tot nieuwe onderzoeksvragen, die vooral met kwantitatieve methoden beantwoord worden. Dit boek biedt onderzoekers en studenten een overzicht en inleiding van de belangrijkste kwantitatieve methoden en statistische technieken in de geesteswetenschappen. Het boek geeft de lezer een stevig methodologisch fundament voor kwantitatief onderzoek, en biedt een inleiding in de meest gebruikte statistische technieken om gegevens te beschrijven en om hypothesen te toetsen. Daarmee is de lezer ook in staat om kwantitatief onderzoek kritisch te beoordelen.

Dit tekstboek wordt gebruikt als leesstof bij de cursus Methoden en Statistiek 1 aan de Universiteit Utrecht. Het boek is tevens bruikbaar voor zelfstudie op inleidend niveau, voor iedereen die meer wil weten over kwantitatieve methoden en statistiek.

De hoofdtekst is gevrijwaard van wiskundige afleidingen en formules, die voor geesteswetenschappers immers weinig bruikbaar zijn. De uitleg is vooral conceptueel, en rijk aan voorbeelden van geesteswetenschappelijk onderzoek. Waar nodig worden formules aangeboden in een aparte paragraaf.

Dit boek bevat ook aanwijzingen over hoe de besproken statistische analyses en visualisaties uitgevoerd kunnen worden in twee veelgebruikte programma’s, nl. SPSS (versie 22 en later) en R (versie 3.0 en later). Ook deze aanwijzingen staan los van de hoofdtekst, in afzonderlijke paragrafen.

Graag willen we onze mede-docenten danken voor de vele discussies en voorbeelden die op enige wijze verwerkt zijn in dit tekstboek. Onze studenten danken we voor hun nieuwsgierigheid en nauwkeurigheid die geleid heeft tot deze versie van dit tekstboek.

Ook betonen wij grote dank aan Gerrit Bloothooft, Margot van den Berg, Willemijn Heeren, Caspar van Lissa, Els Rose, Tobias Quené, Kirsten Schutter en Marijn Struiksma, voor hun adviezen, data, en/of commentaar bij eerdere versies.

Utrecht, december 2016 - september 2020

Hugo Quené, https://www.hugoquene.nl

Huub van den Bergh


Notatie

In aansluiting op het internationale gebruik en op de conventies van Engelstalige tijdschriften gebruiken we de punt als decimaalteken; we schrijven dus \(\frac{3}{2}=1.5\). Hierbij is een waarschuwing op zijn plaats: het decimale symbool kan verschillen tussen computers, en zelfs tussen programma’s op dezelfde computer. Controleer dus welk decimaal symbool gebruikt wordt door (elk programma op) jouw computer.

Licentie

This document is licensed under the GNU GPL 3 license (for details see https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html).

Citatie

Gebruik een van de volgende manieren om te verwijzen naar dit tekstboek (in APA-formaat):

Quené, H. & Van den Bergh, H. (2020). Kwantitatieve Methoden en Statistiek. Geraadpleegd op 28 sept 2020 via https://hugoquene.github.io/KMS-NL/ .

Quené, H. & Van den Bergh, H. (2020). Kwantitatieve Methoden en Statistiek [in Dutch]. Retrieved 28 Sept 2020 from https://hugoquene.github.io/KMS-NL/ .

Technische details

Alle materialen voor dit tekstboek zijn beschikbaar via https://doi.org/10.5281/zenodo.4113980 of rechtstreeks via https://github.com/hugoquene/KMS-NL: men vinde daar andere versies van deze tekst (EPUB, PDF, HTML), de broncode (Rmarkdown en R) van de tekst inclusief figuren en voorbeelden en uitwerkingen, de databestanden die worden gebruikt in tekst, en de figuren als afzonderlijke bestanden.

De tekst is geschreven in LaTeX, en daarna omgezet naar Rmarkdown, met behulp van pandoc (MacFarlane 2020) en het bookdown package (Xie 2020) in Rstudio.

Over de auteurs

Beide auteurs zijn verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. HQ is hoogleraar Kwantitatieve Methoden van Empirisch Onderzoek in de Geesteswetenschappen, en geeft daarnaast leiding aan het Centre for Digital Humanities. HvdB is hoogleraar Didactiek en Toetsing van het Taalvaardigheidsonderwijs, en is daarnaast vaksectievoorzitter Nederlands bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Referenties

MacFarlane, John. 2020. Pandoc: A Universal Document Converter. https://pandoc.org/.

Xie, Yihui. 2020. Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. https://github.com/rstudio/bookdown.