Appendix B Standaard-normale kansverdeling

De hieronder gegeven kritieke grenswaarde \(Z^*\) heeft een overschrijdingskans \(p\) onder \(H_0\), d.w.z. \(P(Z > Z^*|H_0)=p\) (de blauwe oppervlakte), en heeft kans \(B\) op een waarde tussen \((-Z^*, +Z^*)\) (de gele oppervlakte). De \(Z\)-verdeling is symmetrisch rond \(Z=0\), dus \(P(Z < -Z^*) = P(Z > Z^*)\).


De eerste tabel geeft de kritieke grenswaarden \(Z^*\) voor veel gebruikte overschrijdingskansen \(p\) en betrouwbaarheidsintervallen \(B\):

p 0.2 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001
B 60% 80% 90% 95% 98% 99% 99.5% 99.8%
Z* 0.8416 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090

De tweede tabel geeft overschrijdingskansen \(p\) en betrouwbaarheidsintervallen \(B\) voor afgeronde kritieke grenswaarden \(Z^*\):

p 0.3085 0.1587 0.0668 0.0228 0.0062 0.0013 0.0002
B 38.29% 68.27% 86.64% 95.45% 98.76% 99.73% 99.95%
Z* 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5